Pfarrer

Alexander Hermann

Telefon 07392 9636-0

Pfarrvikar

Pater Johny Vellavalliyil

Telefon 07392 93526

E-Mail: johnyvellacm(at)gmail.com

Pfarrvikar

Pater Rinson Paul

Telefon 0151 56990546

E-Mail: rinspaul5@gmail.com

 

Diakon

Ulli Körner

Telefon 07392 1691-27

E-Mail: ulli.koerner(at)drs.de

Gemeindereferentin

Manuela Knopp

Telefon 07392 1691-15

E-Mail: manuela.knopp(at)drs.de